Technika układania podłogi

Technika układania podłogi

Wszystkich przyrządów elektrycznych do obróbki parkietu musi używać się zgodnie ze podstawowymi instrukcjami stosowania, dołączonymi do każdego narzędzia. Każdy użytkownik posługujący się narzędziem elektrycznym powinien być dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi, a zdolność posługiwania się narzędziem do obróbki podłogi powinna być skontrolowana przez pracownika bezpośredniego nadzoru (majstra, brygadzistę).

Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć stan zewnętrzny narzędzia zamontować odpowiedni element roboczy, a następnie uruchomić na biegu luzem w celu sprawdzenia działania oraz rozgrzania się smarów w poszczególnych elementach. Czas pracy narzędzia na biegu luzem w niższej temperaturze otoczenia powinien być znacznie dłuższy (w temp. 0=10°C 1 min, poniżej o°C 2=3 min).
Oprócz codziennej obsługi technicznej narzędzia w instrukcji określono obowiązek poddania narzędzia przeglądowi technicznemu po odpowiednim okresie przepracowania. Czas pracy nad podłogą ustala się w godzinach, których liczba jest sumą okresów faktycznej pracy silnika urządzenia. Jeżeli w instrukcji obsługi nie podano informacji o czasie przeglądów technicznych, to należy je przeprowadzić co 100 godzin pracy lub zależnie od intensywności pracy co 3 do 9 miesięcy.

w zależności od rodzaju materiału podlegającego obróbce podczas układania podłogi, należytym zamocowaniu elementu roboczego, operowaniu narzędziem będącym w ruchu z odpowiednim wyczuciem, tzn. stosując docisk elementu roboczego nie powodujący przeciążenia lub uszkodzenia zespołu napędowego, starannej ochronie elementów roboczych (narzędzi tnących, skrawających itp.) przed zniszczeniem lub stępieniem, przestrzeganiu określonych w instrukcji czynności konserwujących (smarowania, czyszczenia), przestrzeganiu szczegółowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z danym narzędziem podczas układania podłogi.

Okresowa obsługa techniczna podłogi do domu wchodzi w zakres demontaż narzędzi, przegląd stanu poszczególnych zespołów, wymianę elementów zużytych, smarowanie oraz sprawdzenie oporności izolacji. Okresową obsługę techniczną wykonują specjalizowane warsztaty.

Opinie o firmach (0)
Dodaj swoją opinię
Twoja ocena ogólna:

Zobacz również

Oceń firmę
jako pierwszy
Oceń firmę
jako pierwszy
Ocena: 5/5 (3 opinie)
Oceń firmę
jako pierwszy
Oceń firmę
jako pierwszy
Ocena: 5/5 (10 opinii)
Oceń firmę
jako pierwszy
Oceń firmę
jako pierwszy
Ocena: 5/5 (1 opinia)